Firma KolocImage

Předmětem podnikání společnosti je provádění staveb občanské vybavenosti, bytových i průmyslových staveb, zemní práce, projektová a inženýrská činnost v investiční výstavbě, obchodní činnost, opravy a údržba objektů.


JEŘÁBNICKÉ PRÁCE

Image

Více informací
ZEMNÍ PRÁCE

Image​​

Více informací

Provádíme veškeré zemní a bourací práce, jakotepelná čerpadla

  • demolice
  • výkopy
  • inženýrské sítě
  • kanalizace

Zajistíme autodopravu, nadměrnou dopravu, autojeřáby 8 - 20 tun. Disponujeme vysokozdvižnou plošinou MP 20.


Založení společnosti

Firma byla založena v roce 1992. Svou podnikatelskou dráhu zahájila pracemi v oblasti a vrtání studní a vrtacími pracemi v těžebních a stavebních oborech. 
V roce 1992 rozšířila svoji činnost o drobné stavby a zemní práce malého rozsahu. V následujících letech firma spolupracovala s renomovanými společnostmi a byla hlavním subdodavatelem firmy Vrtací práce a REBAC spol. s r.o. Dále firma oslovila svojí pružností úřady od místních až po krajské včetně Magistrátu hlavního města Prahy.


Realizace zakázek

Zakázky většího rozsahu dokáže firma zajistit na základě mnoha prověřených obchodních vztahů s renomovanými obchodními a stavebními společnostmi.

Firma se aktivně zapojuje do přípravy projektových dokumentací, spolupracuje s několika dodavateli stavebních materiálů, pro které ověřuje nové technologie a výrobky.

Z přehledu realizovaných staveb firmy je zřejmé, že firma se soustředí na stavby komunikací občanské infrastruktury, obchodních center a potravinářských supermarketů.

Vzhledem k potřebám investorů rozšířila firma svoji činnost o demolice a ekologické stavby.